Zkouška CRM ISO

Žadatel o certifikaci CRM ISO musí splnit následující podmínky:
•    SŠ + 3 roky praxe v realitní činnosti + odborné vzdělávání v realitní činnosti min. 100 hodin
•    VŠ + 1 rok praxe v realitní činnosti + odborné vzdělání v realitní činnosti min. 100 hodin nebo VŠ studium zaměřené na činnost realitního makléře

První recertifikace proběhne po 3 letech prostřednictvím zkoušky (ústní a písemná část bez případové studie). Další recertifikace bude udělována na 5 let.

Ke zkoušce se lze přihlásit nejpozději 3 týdny před jejím konáním. V příloze naleznete žádost o zkoušku, kterou:

 • vytiskněte,
 • vyplňte ve všech částech,
 • zkontrolujte jeho úplnost,
 • podepište,
 • případně doplňte razítka,
 • přiložte doklady*
 • zašlete na adresu: Česká společnost pro jakost, z.s. Certifikační orgán pro certifikaci osob Novotného lávka 200/5 110 00  Praha 1

* Žadatel o certifikaci musí doložit identifikační doklady, doklady o vzdělání, doklady o absolvované praxi, osvědčení a certifikáty odborného vzdělávání, reference, kopie z výpisu rejstříku trestů

 • Dosažení příslušeného vzdělání prokazuje žadatel kopiemi příslušných vysvědčení resp. diplomů.
 • Doklady o absolvované praxi: za doložení praxe je uznáno prohlášení žadatele, respektive smluvní realitní kanceláře o délce aktivně provozované praxe. Doklady prokazující úspěšnou realizaci konkrétní realitní transakce, kterou žadatel řešil jako zprostředkovatel. Makléřům sítě RE/MAX Česká republika je vystaven příslušný doklad o počtu realizovaných transakcí v síti RE/MAX.
 • Absolutorium rekvalifikačních resp. odborných kurzů prokazuje žadatel kopiemi příslušných osvědčení nebo certifikátů. Kurzy absolvované v RX Akademii účastníkům potvrdíme.
 • Žadatel předloží referenci na svou práci od klienta

* Žadatel o recertifikaci - předloží žádost a roční zprávy (za každý rok jednu).

Žádost je možné také zasílat oskenované e-mailem na adresy: rysankova@csq.cz nebo hofmanova@csq.cz

Česká společnost pro jakost (ČSJ) vystaví krátce po tomto termínu fakturu a zašle vám oficiální pozvánku ke zkoušce dle zvoleného termínu uvedeného v přihlášce (část 6).

NEJPOZDĚJI 14 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY zašlete poštou NEBO e-mailem na výše uvedené adresy PŘÍPADOVOU STUDII!!!

Pozn. Ke zkoušce nutno přinést vytištěnou případovou studii.

Podkladové materiály

Žádost o zkoušku
Formulář žádosti o zkoušku
Přiložený soubor
Roční zpráva k recertifikaci
Roční zpráva k recertifikaci
Přiložený soubor

Cena: 0

Termíny:

Žádný termín nebyl vypsán.

Mám zájem o kurz

Kurz byl přidán do košíku
Košík již tuto položku obsahuje