Obchodní podmínky

Svou registrací potvrzujete souhlas s obchodními podmínkami.

 

PREZENČNÍ A ONLINE (webináře) KURZY

Elektronická objednávka kurzu je závazná. Současně s registrací, ve výjimečných případech po registraci, Vám bude vygenerována zálohová faktura, kterou je třeba uhradit v termínu splatnosti. Bez zaplacení nebudete na kurz vpuštěni. Platba v hotovosti na místě prezenčního kurzu není možná.

 

Do 14 dnů od přijetí platby vám bude vystaven a zaslán daňový doklad e-mailem.

 

V případě, že se na objednaný kurz nedostavíte nebo provedete zrušení přihlášení v době kratší než 10 dnů včetně před termínem kurzu, jsme oprávněni vám účtovat storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny kurzu. Na vámi objednaný termín máte možnost poslat náhradníka. Tato změna musí být písemně oznámena nejpozději 2 pracovní dny před termínem kurzu a musí obsahovat tyto údaje: jméno náhradníka, jméno původního objednavatele, přesný termín a místo konání kurzu na e-mailovou adresu: info@rxakademie.cz

 

Uzávěrka přihlášek a rozhodnutí o ne/konání termínu je nejpozději 48 hodin před plánovaným termínem primárně v závislosti na počtu závazně přihlášených účastníků.

 

V případě zrušení kurzu bude k daňovému dokladu za přijatou platbu vystaven a zaslán opravný daňový doklad a částka bude vrácena do 14 dní na účet, ze kterého byla platba uhrazena.

 

E-KURZY (e-learning, video, videokurz)

Elektronická objednávka e-kurzu je závazná. Platba bude je napojena na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., jejímž prostřednictvím e-kurz zaplatíte a tím dokončíte závaznou objednávku. Po přijetí platby na účet získáte okamžitě přístup k e-kurzu a do 14 dnů vám bude vystaven a zaslán daňový doklad e-mailem. 

 

KATEGORIZAČNÍ TESTY

Elektronická objednávka termínu je závazná.

 

 

Platnost podmínek 1.4. 2016