Stavební minimum

Co získáte: Na tomto kurzu získáte orientaci v běžně používané odborné terminologii, získáte základní až pokročilé znalosti a orientaci v oblasti  stavebně - technické dokumentace, stavebních technologií, materiálů,  konstrukcí a vad. Zlepšíte své schopnosti posoudit stavebně - technický stav nemovitosti a vylepšíte svou obratnost při odborné diskusi a  argumentaci s klientem. Získané znalosti a dovednosti využijete zvláště při získávání obchodních příležitostí (lepší schopnost stavebně – technického posudku předmětných nemovitostí ovlivní váš postoj při oceňování nemovitosti příp. doporučení klientovi na vylepšení stavu, či odstranění vad). Posílením v odborných znalostech tak zvýšíte svou profesionalitu a zlepšíte své konkurenční postavení na trhu realitních makléřů.

 

Cílová skupina: makléři

 

Program:

Prostřednictvím e-kurzu vám představíme:

  •  základní a nejčastěji používané názvosloví a  pojmy – přehled základních názvů a pojmů v oblasti stavebnictví;
  • rozdělení a druhy staveb dle účelu užití;
  • materiálové a technologické třídění;
  • rozdělení a rozbor konstrukčních systémů a prvků;
  • v souladu se Stavebním zákonem a příslušnou vyhláškou základní technické požadavky na stavby;
  • typy a způsob určení vad staveb.

 

Prostřednictvím vlastního školení vám na příkladových situacích předvedeme materiálové a technologické určení, rozbor konstrukce a identifikaci vady stavby. Na závěr kurzu budete mít možnost odzkoušet si pasport nemovitosti na vybraném příkladu. Výsledek (anonymně) pak společně se školitelem vyhodnotíte.

Po skončení kurzu obdržíte přístup do e-kurzu Stavební minimum.

 

Profil lektora:

Monika Kunovská

Vystudovala stavební fakultu na ČVUT. Pracuje jako projektový manažer v developerské společnosti zabývající se výstavbou nových rezidenčních a komerčních nemovitostí v hodnotách nad 100 mil. Kč. Dále je členem expertního týmu, který se specializuje na zpracování studií využitelnosti, jak rezidenčních, tak větších komerčních nemovitostí. V rámci těchto studií vyhodnocuje stávající využitelnost nemovitostí a navrhuje nové využití ve variantách dle charakteru nemovitosti, lokality a podmínek územního plánu včetně rozpočtů a vyhodnocení celkové ekonomické návratnosti a doporučení následných kroků. Pro RE/MAX vede také seminář Developer.

Lehké občerstvení (káva, čaj, voda) v ceně kurzu.

Cena: 1 790bez DPH2 166vč. DPH

Termíny:

Žádný termín nebyl vypsán.

Mám zájem o kurz

Kurz byl přidán do košíku
Košík již tuto položku obsahuje